Aktiviteter 2018


Onsdag   16.01.19  Kirsten 
har kage med

Tirsdag   22.01.19   Hanne  har kage med
Onsdag   30.01.19  Annette C. 
har kage med

Tirsdag   05.02.19   Lone  har kage med
Onsdag   13.02.19  Trille 
har kage med

Tirsdag   19.02.19   Annette M.  har kage med
Søndag   24.02.19  Venskabsdag i Fuglevad Mølle

Onsdag   27.02.19  Birgitta har kage med
Tirsdag   05.03.19   Jette B.  har kage med
Onsdag   13.03.19  Generalforsamling
    Jette R. 
har kage med

Tirsdag   19.03.19  Vibeke har kage med

Søndag   24.03.19  Fælles syning 10-15  
Onsdag   27.03.19  Lone 
har kage med

Søndag   31.03.19  Søndagssynnig
Tirsdag   02.04.19   Jonna  har kage med
Onsdag   10.04.19  Marianne
 har kage med

Tirsdag   16.04.19   
Onsdag   24.04.19  Lis
 har kage med

Tirsdag   30.04.19   Lisbeth  har kage med
Lørdag   04.05.19  Forårstur til Tante Andante

Onsdag   08.05.19  Annette C.  har kage med
Tirsdag   14.05.19  Kirsten
 har kage med
Onsdag   22.05.19  Anne-Birgitte
 har kage med
Tirsdag   28.05.19  Sommerafslutning