Aktiviteter 2018Tirsdag   04.02.20  Jonna har kage med
Onsdag   12.02.20   Trille har kage med
Tirsdag   18.02.20   Lisbeth har kage med

Søndag   23.02.20   Venskabsdagen

Onsdag   26.02.20   Kirsten har kage med
Tirsdag   03.03.20   Annie har kage med
Onsdag   11.03.20   Generalforsamling
Tirsdag   17.03.30   Hanne har kage med
Onsdag   25.03.20    Annie har kage med

Søndag   29.03.20   Fælles syning

Tirsdag   31.03.20   Bente har kage med
Onsdag   08.04.20   Anne-Birgitte har kage med
Tirsdag   14.04.20   Jette R. har kage med
Onsdag   22.04.20   Lis har kage med
Tirsdag   28.04.20   Inga har kage med
Onsdag   06.05.20   Marianne har kage med
Tirsdag   12.05.20   Hanne U. har kage med
Onsdag   20.05.20   Vibeke har kage med
Tirsdag   26.05.20   Sommerafslutning