Aktiviteter 2018

Onsdag den 01.09.21 -

Tirsdag den 07.09.21 -

Onsdag den 15.09.21 – Generalforsamling

Tirsdag den 21.09.21 -

Onsdag den 29.09.21 -

Tirsdag den 05.10.21 -

Onsdag den 13.10.21 -

Tirsdag den 19.10.21 -

Onsdag den 27.10.21 -

Søndag den 31.10.21 – Søndags syning

Tirsdag den 02.11.21 -

Onsdag den 10.11.21 -

Tirsdag den 16.11.21 -

Onsdag den 24.11.21 -

Tirsdag den 30.11.21 -

Onsdag den 08.12.21 – Julefrokost

Tirsdag den 14.12.21 - Juleafslutning