Bestyrelsens medlemmer


Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen består af:


Lis Johansen, formand og kasserer


Annette Michelsen, sekretær og pasning af mail


Lisbeth Hein, hjemmeside-administrator

Susanne Glyngby, medlem


Jette Buch, suppleant