Kontigent


Medlemsskab af GentofteQuilterne koster 300 kr. om året.



Nye medlemmer skal være medlem af Dansk Patchworkforening.