Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen 20.9.2022:

Helle Pinholt Nielsen, Formand
Annette Michelsen, Sekretær og mails
Alice Gudmandsen, Kasserer
Lone Kristensen, Hjemmesideansvarlig
Susanne Glyngby, Medlem