Nyt fra bestyrelsen

Overskrift 1

02.08.2021:

Kære Gentoftequiltere!

Der indkaldes herved til generalforsamling, som afholdes onsdag d. 15. september 2021 kl. 19.00, i vores lokaler Springbanen 7, Gentofte.

 1)     Valg af dirigent.

2)     Bestyrelsens beretning.

3)     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4)     Valg til bestyrelsen:

På valg er Lisbeth Hein og Lis Johansen. Lisbeth ønsker ikke genvalg, men Lis er villig til at fortsætte i bestyrelsen.

Jette Buch er fratrådt som kasserer, men fortsætter som suppleant, og Eva Blom Andersen er tiltrådt bestyrelsen som kasserer. 

Grundet Covid19 har det ikke været muligt at afholde generalforsamling i foråret 2021, derfor har bestyrelsen set sig nødsaget til at lave denne rokade. Vi har også opfordret Lone Kristensen til at indtræde i bestyrelsen, men afventer afstemningen på denne generalforsamling.

 5)     Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår et kontingentfrit år 2021/2022.

 6)     Valg af revisor: Trille Tørnqvist er villig til genvalg.

 7)     Hjemmesiden!

 8)     Søndagssyning: Bestyrelsen foreslår søndag d. 31. okt. 2021 kl. 10-15, og søndag d. 27. marts 2022 kl. 10-15.

 9)     Kurser: Bestyrelsen foreslår et kursus i applikation.

 10)  Sommerudflugt: D. 23. april 2022 går turen til Gittea på Fyn.

 11) Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Annette Michelsen, sekretær.


15.05.2021:
Kære alle!

Vedrørende Quilt in public d. 19. juni i Byens hus, er den blevet aflyst, da salen stadig bliver brugt som testcenter.
Rigtig god sommer.

Hilsen Annette M.

29.04.2021:
Kære Gentoftequiltere!

Ang. sommersyning må jeg desværre meddele, at interessen er meget lille. Jeg har fået 5 svar i alt, og deraf 2 der gerne vil deltage i sommersyning. Det må siges at være et lidt for ringe antal svar samt tilslutning til, at vi kan stable noget på benene. 

Bestyrelsen ser frem til optimal deltagelse, når sæsonen begynder 1. september. Skulle der mod forventning til den tid stadig være Covid-19 restriktioner, vil vi selvfølgelig tage de nødvendige forholdsregler.

Rigtig god sommer.

Hilsen 
Annette M.

15.04.2021:

Kære Gentoftequiltere!

Håber alle har det godt og er ved godt mod. Snart er de fleste af os vaccinerede, så der er håb forude.
Bestyrelsen har lige holdt møde. Vi er enige om, at vi satser på at mødes når sæsonen starter for onsdagsholdet d. 1. sept. kl. 19.00 og tirsdagsholdet
d. 7. sept. kl. 13.00. Der vil også blive afholdt generalforsamling i september, nærmere om det senere. Da vi endnu ikke ved noget om hvor mange vi må samles, har vi sat venskabsdagen på pause.

Ang. sommersyning vil bestyrelsen gerne have en tilbagemelding om, hvor mange der reelt er interesseret i at deltage. Send venligst en mail til Gentoftequilterne, så undersøger vi, om vi kan få sommersyning op at stå. Samtidig kan I jo skrive, om der er en dato der passer jer, hvor I kan holde det.
Det skal være på vores sædvanlige tirsdage i lige uger kl. 13.00 i juni, juli og august.

Vi glæder os til snart at se jer alle sammen.

Hilsen Annette M.

10.02.2021:
Kære Gentoftequiltere!

Bestyrelsen har besluttet, på grund af nedlukningen, at udskyde generalforsamlingen d. 17. marts på ubestemt tid.

Hilsen Annette M.

29.10.2020:
Kære Gentoftequiltere!

Bestyrelsen har afholdt møde i går d. 27. okt. 2020. Vi har drøftet vores efterårs-og forårssæson. Desværre er situationen omkring Covid 19 ikke blevet bedre, og vi har set os nødsaget til at aflyse vores julefrokostarrangementer, både på vores tirsdagshold og vores store fællesspisning om onsdagen på Springbanen. Desuden har vi ,som I ved, aflyst søndagssyning. Kurser tror vi desværre heller ikke vi kan gennemføre i denne sæson. Angående forårsturen afventer vi situationen, og håber selvfølgelig på, at vi kan lave en rigtig dejlig tur, hvor alt vil blive betalt af foreningen.

NB: Husk der er sidste frist på indbetaling af kontingent d. 31. okt. Hvis betalingen ikke er indgået ved fristens udløb, er det at betragte, som en udmeldelse.

Ville ønske, det var en mere positiv mail jeg skulle sende, men vi må håbe det bedste.

Hilsen Annette M. ❤️

26.10.2020:
Kære Gentoftequiltere!

Så har Mette endnu engang bestemt, at vi ikke må være flere end 10 personer samlet.
Bestyrelsen har derfor bestemt, at sætte vores hyggelige møder på pause i foreløbig
4 uger. Måske kan vi ses igen d. 24. nov. og d. 2. dec., men det hører I nærmere om.
Pas godt på jer selv, og brug tiden på at sy en masse fine ting.

Kærlig hilsen Annette M

06.08.2020:

Kære Gentoftequiltere!

Jeg håber I alle har haft en god sommer til trods for noget blandet vejr og Covid 19. Bestyrelsen har været på Springbanen 7 og set på vores lokaler og mener, at vi godt kan begynde vores sæson til september. Vi vil stille nogle flere borde sammen i vinkel, så vi kan sidde med 1 meter imellem os. Bestyrelsen vil også spritte af inden vi skal sy, og der vil være håndsprit til rådighed. Vi håber på jeres hjælpsomhed m.h.t. at holde afstand.
Tirsdagsholdet starter d. 1. september kl. 13.00 på Springbanen 7, og onsdagsholdet starter d. 9. september kl. 19.00 på Springbanen 7.
Kontingentet kr. 300,00 skal indbetales på 1551 3719290256 inden 
d. 31. oktober. Husk at skrive navn på jeres indbetalinger og overhold indbetalingsfristen.
Vi håber, at vi som sædvanlig får en hyggelig sæson, hvor vi inspirerer hinanden.

På bestyrelsens vegne
Annette Michelsen

18.03.2020:

Referat af generalforsamling i Gentoftequilterne onsdag d. 11. marts 2020.

  1.     Valg af dirigent:

  Kirsten Feltmann blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

  2.     Bestyrelsens beretning:

  Lis Johansen fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftet fil.

  3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

  4.     Fastsættelse af kontingent:

  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 300,00 pr. år. Dette blev enstemmigt vedtaget.

  5.     Valg til bestyrelsen:

  Annette Michelsen og Susanne Glyngby blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

  6.     Valg af revisor:

  Trille Tørnqvist blev enstemmigt valgt til revisor.

  7.     Samarbejde mellem De Grønne Quiltere, Sokkelund Quilterne og Gentoftequilterne:

  Susanne Glyngby orienterede om samarbejdet. Der er tidligere sendt en mail ud til alle medlemmer omkring dette samarbejde.

  8.     QUIP d. 20. juni 2020:

  Lis Johansen orienterede om QUIP. Det bliver afholdt i Byens Hus, Hellerup, og det er Sokkelund Quilterne der står for arrangementet.

Alle medlemmer har fået en mail om QUIP 2020.

  9.     Input til aktiviteter:

  Som noget nyt blev medlemmerne på generalforsamlingen inddelt i grupper, som indbyrdes diskuterede, hvad de kunne tænke sig af  kurser i den nye sæson. Disse forslag blev samlet ind, og bestyrelsen vil gå alle forslag igennem på næste møde.

  10. Sommersyning + søndagssyning:

  På baggrund af manglende tilslutning til sommersyning og søndagssyning var dette punkt til afstemning.

Der var flertal for at bibeholde søndagssyning.

Der var flertal for at bibeholde sommersyning tirsdag eftermiddage.

Der var ikke flertal for at afholde sommersyning onsdag aften.

Dette vil blive afprøvet sommeren 2020. Vi vil tage punktet op igen på næste generalforsamling.

  11. Sommerudflugt d. 26. april 2020:

  Turen går igen i år til Butik Kastanja med bus. Vi spiser frokost på Fangel Kro. Der blive snart sendt indbydelse ud,

men vi tager selvfølgelig forbehold for den opståede situation omkring Corona virussen.

  12. Eventuelt:

  Der var ingen kommentarer til dette punkt.

 

D. 12. marts 2020.

Referent

Annette Michelsen.


FORMANDENS BERETNING 2019 – 2020

  Siden sidste generalforsamling den 13. marts 2019 er der ikke sket ændringer i sammensætningen af foreningens bestyrelse. Den består stadig af Annette Michelsen, Jette Buch, Lisbeth, Susanne, Senta og undertegnede.

Den 24. marts havde vi søndagssyning i egne lokaler. 10 medlemmer mødte op til den sædvanlige hyggelige sy-og snakkedag.

Den 4. maj gik sommerturen til Tante Andante i Kirke Hyllinge. Vi havde aftalt sam-kørsel fra Gentofte Station, og der var 14 medlemmer med til arrangementet. Charlotte havde sørget for sandwich, som blev betalt af foreningen.

Den 15. juni var der for 4. år i træk QUIP i Designmuseets Have. Atter en positiv op-levelse med mange flotte quilts på tørresnor i Haven. Desuden var der demonstrati oner ved Christina Fos (håndsyning) og Helene Gravenhorst (forskellige linealer og maskinsyning). Men vejret var lunefuldt, så man måtte først på eftermiddagen rykke indenfor, og det var ikke nogen optimal løsning.

I sommermånederne var der igen sommersyning for både tirsdags- og onsdagshol-dene. Tilslutningen var langt fra overvældende.

Den 5. oktober afholdt vi kursus i paper-piecing i Byens Hus i Hellerup. Underviser var Conni Illum Thor. Tilslutningen til dette kursus var utrolig ringe – kun 7 tilmeldte medlemmer. Kurset forløb rimelig godt trods nogle fortrædeligheder i starten.

Til søndagssyningen den 27. oktober havde der kun meldt sig 3, så bestyrelsen valgte at aflyse.

City Quilterne havde udsendt en invitation til deres 25 års jubilæumsudstilling ult. oktober. Udstillingen, som blev holdt i Bellahøj Kirke, var meget inspirerende, og   desuden noget ganske særligt, når patchworkarbejder udstilles i bl.a. et kirkerum.

Julefrokosten blev afholdt den 18. december med 21 deltagere. Marianne havde som sædvanlig sørget for den fine borddækning. Vi gik bestemt heller ikke sultne fra bordet. Og Trille styrede som tidligere pakkelegen med hård hånd.

  Den 8. januar var Susanne og jeg til et møde med DGQ og Sokkelund ang. et samar bejde mellem vore 3 klubber. DGQ og Sokkelund har ligesom vi problemer med til-strækkelig tilslutning til arrangementer. Arrangementer, der ovenikøbet arrangeres på opfordring fra medlemmerne. Susanne vil orientere om dette samarbejde under pkt. 7 på vores dagsorden.

  Venskabsdagen blev afholdt den 23. februar i Møllen. Det var fastelavnssøndag. Styregruppen – fra Gentofte var det Hanne Mulvad og Birgitta Berthelsen -   havde visse problemer med at få en underviser, der var til at betale, men det lykkedes i 11. time. Der blev undervist i Sashiko af Susanne Naumann, som er mønsterdesigner og quiltinstruktør og har egen virksomhed. En særlig tak til Annebeth for hendes ihærdige indsats og arbejde med at skaffe kits til Sashiko. Til stede var også Gitte Kjær, Ulla Vestergård og Kari med deres små ”butikker”, så alt i alt en rigtig dejlig dag med masser af inspiration.

  Den 7. marts afholdt Sokkelund som den første forening kursus efter det vedtagne fordelingsprincip mellem vore 3 foreninger. Helene Gravenhorst underviste i at sy buede sømme med dertil hørende teknik. Kurset foregik i Byens Hus i Hellerup. Der var 20 kursuspladser, hvoraf de 19 var besat den 26.02. Fra Gentofte deltog 4 personer.

  Vi er p.t. 31 medlemmer. Vi har fået 1 nyt medlem siden sidste generalforsamling nemlig Hanne Urhøj.

Lis Johansen

Formand


12.03.2020:

Kære Gentoftequiltere!

Vi aflyser foreløbig quilt tirsdag d. 17. marts, onsdag d. 25. marts og søndagssyning 
d. 29. marts. Bestyrelsen vil løbende tage stilling til, om hvor vidt vi skal mødes og sy eller ej.

På bestyrelsens vegne
Annette M. 


  30.01.2020:

Kære Gentoftequiltere!

Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19.00 i vores lokaler Springbanen 7, Gentofte.

1)     Valg af dirigent.

2)     Bestyrelsens beretning.

3)     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4)     Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 300 pr. år.

5)     Valg   til bestyrelsen: På valg er Annette Michelsen og Susanne Glyngby. Begge er villige til genvalg.

6)     Valg af revisor: Trille Tørnqvist er villig til genvalg.

7)     Samarbejde mellem De Grønne Quiltere, Sokkelund Quilterne og Gentoftequilterne.

8)     QUIP d. 20. juni.

9)     Input til aktiviteter.

10)  Sommersyning + søndagssyning.

11)  Sommerudflugt d. 26. april 2020.

12)   Evt.


      På bestyrelsens vegne

     Annette Michelsen

     Sekretær.


09.10.2019:

Kære gentoftequiltere!

Vi har holdt bestyrelsesmøde mandag d. 7. okt., og har sammensat den nye sæson:

1) Søndag d. 27. oktober har vi søndagssyning på Springbanen 7 fra kl. 10.00-15.00.

2) Tirsdag d. 10. december går tirsdagsholdet ud og spiser julefrokost.

3) Onsdag d. 18 december fælles julefrokost på Springbanen 7, Gentofte.

4) Søndag d. 23. februar 2020 venskabs dag i Fuglevad Mølle.

5) Onsdag d. 11. marts 2020 holder vi generalforsamling på Springbanen 7, Gentofte.

6) Søndag d. 29. marts 2020 har vi søndagssyning på Springbanen 7, fra kl. 10.00-
    15.00

7) Forårsturen, planlægger vi, skal igen i år gå til Butik Kastania på Fyn. Der ligger 
    ikke nogen dato endnu.


De af jer der gerne vil komme og sy søndag d. 27. okt., må meget gerne skrive til 
gentoftequilterne@hotmail.com, at I vil deltage.

Hilsen Annette M.

07.08.2019:

Kære Gentoftequiltere!

Jeg håber I alle har haft en god sommer.

Velkommen til sæson 2019/2020.

Tirsdagsholdet starter tirsdag d. 3. september kl. 13.00, Springbanen 7.
Onsdagsholdet starter onsdag d. 11. september kl. 19.00, Springbanen 7.

Kontingentet kr. 300,00 indbetales på 1551 3719290256 inden d. 31.oktober 2019.
Husk at skrive jeres navn på indbetalingerne.
Håber vi som sædvanlig får en hyggelig sæson, hvor vi kan inspirere hinanden.
I vil senere få en mail med program for vores nye sæson.

Hilsen Annette M.
Gentofte Quilterne

27.11.2018:

Kære Gentoftequiltere!

Julefrokosten onsdag d. 5. december er på plads. Vi afholder den som sædvanlig på Springbanen 7 kl. 19.00. Alle skal medbringe: bestik, tallerken, glas, krus til kaffe/te og drikkevarer til jer selv. De af jer der har, må gerne medbringe en messinglysestage, men ingen lys, det sørger Marianne for. Desuden til de af jer, der laver mad, en seddel med jeres udlæg, så ordner vi regnskabet til sidst. Husk også 1 pakke til pakkelegen.

Marianne - borddækning, pynt + terninger og raflebægre.
Mette - Brød og smør
Annette M. - Porresild
Vibeke - Julesild
Hanne - Røget laks
Annette C. - Rejesalat
Annie - Steg
Lone - Æbleflæsk
Lis - Patè
Jonna - Ost
Gurli - Småkager
Annebeth - Chokolade
Senta
Trille
Jette Buch
Janne
Birgitta
Gitte G.
Jette R.
Inga

Vi mødes i det nye år: onsdagsholdet d. 2. januar, tirsdagsholdet d. 8. januar.

På bestyrelsens vegne, ønsker jeg alle gentoftequiltere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Tak for i år, vi glæder os til mange hyggelige og inspirerende timer sammen i det nye år.

De kærligste julehilsener
Annette M.

31.07.2018:

Kære Gentoftequiltere!
Jeg håber I alle har haft en god sommer, den har i hvert fald været varm, så måske har I ikke fået syet så meget. Derfor kan I glæde jer til en ny sæson 2018/2019.

Tirsdagsholdet starter d. 4. september kl. 13.00, Springbanen 7, Gentofte.

Onsdagsholdet starter d. 12. september, kl. 19.00, Springbanen 7, Gentofte, og vi byder velkommen til et nyt medlem Eva Blom Andersen.

Kontingentet kr. 300,00 indbetales på 1551 3719290256 inden
 d. 31. oktober 2018. Husk at skrive jeres navn på indbetalingerne.

Håber vi får en hyggelig sæson, og der kommer mere info. når bestyrelsen har holdt sit næste møde.

Hilsen Annette M.

25.05.2018:

Kære Quiltere!
Til de af jer der gerne vil sætte kryds i kalenderen, bliver der afholdt venskabsdag i Fuglevad Mølle Søndag d. 24. februar 2019.

Sommerquilt tirsdag d. 26. juni, som skulle være hos Kari, er aflyst.

Til Tirsdagsholdet:
Afslutningsfrokosten tirsdag d. 29. maj bliver på Cafe de Picasso, Lyngby Hovedgade 37 kl. 13.00, og der er derfor ingen syning på Springbanen 7.

Rigtig god sommer 😎😎😎😊
Kh Annette M.

07.05.2018:

Kære Gentoftequiltere!

Så er listen for sommerquilt klar.

Vi syr onsdag aften i ulige uger fra kl. 19.00 til kl. 21.30, og tirsdag eftermiddag i lige uger fra kl. 13.00 til kl. 15.30.

HUSK AT RINGE/SMS/MAILE TIL VÆRTINDEN DAGEN FØR, HVIS I ØNSKER AT DELTAGE.

Vi har sidste sy-aften/dag onsdag d. 23. maj, og tirsdag d. 29. maj (frokost på Cafe Gordion).

Vi starter den nye sæson tirsdag d. 4. september og onsdag d. 12. september.

Tak for en inspirerende og hyggelig sæson.


På bestyrelsens vegne

Annette M.


15.03.2018:

Referat af generalforsamling i Gentoftequilterne onsdag d. 14. marts 2018.

Valg af dirigent:

Senta Kastrup blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2.      Bestyrelsens beretning:

Lis Johansen fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftet fil.

3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Se vedhæftet fil.

4.     Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til kr. 300,00 pr. år. Dette blev enstemmigt vedtaget.

5.     Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

Annette Michelsen og Susanne Glyngby blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Senta Kastrup blev enstemmigt valg til suppleant.

6.     Valg af revisor:

Trille Tørnqvist blev enstemmigt valgt til revisor.

7.     Evt. forslag fra medlemmerne:

Ingen forslag modtaget.

8.     Sommerudflugt:

Sommerudflugten d. 6. maj 2018 går til Butik Kastanja på Fyn. Vi kører fra Gentofte Station kl. 9.00 i bus, som foreningen betaler. Efter 2 timer i butikken kører vi til Munkebo Kro, hvor vi spiser frokost, som medlemmerne selv betaler. Der er sendt mail ud om turen til alle medlemmer.

Den nye sæson:

D. 16. juni er der QUIP på Designmuseet i København. Der vil blive afholdt 2 sy-søndage. Den første sy-søndag bliver d. 28. oktober. Nærmere information kommer pr. mail. Den nye sæson starter henholdsvis tirsdag d. 4. september og onsdag d. 12. september. Vi vil desuden holde fast i vores sommersyning både tirsdag eftermiddag i lige uger, og onsdag aften i ulige uger.

Samtykkeerklæring:

Der blev uddelt skemaer med samtykkeerklæringer til alle fremmødte på generalforsamlingen. Resten bliver delt ud, efterhånden som medlemmerne møder op. Undertegnede vil opbevare dem i en mappe hjemme.

       Eventuelt:

Vi snakkede om, hvilke ønsker medlemmerne har i den nye sæson. Forslag var: æskekursus, strikketaske, frihåndsquiltning på maskine og evt. et foredrag om indlægsmateriale af Karina Slot Hansen eller Lotte Watson. Bestyrelsen vil arbejde videre på det.

 

D. 15. marts 2018

Referent

Annette Michelsen  

 

 

FORMANDENS BERETNING 2017 – 2018

Sidste år på generalforsamlingen trådte Inga ud af  bestyrelsen, og det betød, at Susanne overtog hendes plads, og Vibeke blev ny suppleant for en kortere periode. Den øvrige bestyrelse fortsatte uændret, d.v.s. Annette som sekretær, Jette som kasserer, Lisbeth som ansvarlig for hjemmesiden, og jeg som formand.

Den 26. marts havde vi traditionen tro venskabsdag i Møllen sammen med De grønne Quiltere og Sokkelund. Gurli og jeg var for sidste gang tovholder i arrangementet. Fremtidig tovholder er Hanne og Kirsten. Jette Schiøth, som vi kender fra sit foredrag med Filippa Gaardbo om patchworktæpper og den amerikanske borgerkrig, underviste i syning på amerikansk. Det var en dejlig dag, men de fleste var enige om, at der manglede en butik.

Den 20. april gik forårets tur til Køge – det var en togtur, og vi var 18, der drog afsted. Det var en super tur. Først besøget i patchworkbutikken, hvor man altid bliver fristet til at købe noget med hjem til lageret, og derefter frokost på Brasserie Baum, hvor vi blev ”anbragt” på 1. sal, så vi kunne hygge os i fred for de øvrige gæster. Tak til Jette for en fin tur.

I foråret fik vi en invitation fra Sokkelund til igen at deltage i Quilt in Public i Design-museets have lørdag den 17. juni. Hver deltager skulle medbringe et stykke patchwork til den fælles udstilling og sytøj, så man kunne give de besøgende et indblik i, hvad en patchworker laver. Der var ikke så mange udstillede værker som året før, ej heller ret stort fremmøde fra de 3 foreninger, men der var rimelig mange nysgerrige, og vi fik da også den dag hvervet et nyt medlem, nemlig Lone, som syr om tirsdagen. Sokkelund havde et lille nålepude-sykit til salg, og flere af de besøgende gik i gang med dette projekt.

Ultimo oktober havde Øresundsquilterne udstilling i Malmø, og en lille snes fra Gentofte tog toget til Malmø lørdag den 28. og så en utrolig god og alsidig udstilling. Bagefter tog de fleste ind til centrum for at spise og hygge sig.

Den planlagte søndagssyning den 29. oktober blev aflyst, da det var dagen efter turen til Malmø.

Vi fik en invitation fra Cityquilterne til den 1. november – til et foredrag af Helle Schrøder ”Follow the North Star” om en mulig sammenhæng mellem slavernes flugt fra Sydstaterne til Canada og de dertil relaterede quilts. Fremmødet var ikke stort, og foredraget ikke særlig interessant.

Den 8. november havde Sokkelund inviteret til fællesaften med Helene Gravenhorst. Hun har udgivet bogen ”Jeg elsker patchwork”, og hun fortalte om sine tæpper og teknikker på en meget levende og spændende måde. Hun ser mønstre alle vegne, og som hun selv siger, ”jeg skal blive 150 år for at nå det hele” – vi andre nøjes med at sige 100 år for at nå igennem noget af vort stoflager.

Den 12. november underviste Gitte Kjær i fremstillingen af en garntaske, som flere af os havde set på venskabsdagen. Der var kun 7 deltagere – lige i underkanten til et kursus. Alle nåede næsten af blive færdig med  tasken. En stikkant hist og pist måtte færdiggøres hjemme.

Den 6. december var det tid for den traditionelle julefrokost. Det er vist overflødigt at nævne, at Marianne som sædvanlig havde sørget for et fint pyntet julebord. Og mad var der som altid masser af. Trille styrede rafleriet, så ingen var i tvivl om fremgangsmåden.

I det nye år har vi til dato kun haft et arrangement, nemlig søndagssyning den 18. februar – uden tema – ren råhygge. Stort fremmøde som sædvanlig, og vi fortsætter med disse sy-søndage i den kommende sæson. 1. gang den 28. oktober.

P.t. er vi 32 quiltere inkl. Sarah, som jo desværre snart forlader os.

Lis Johansen

formand

marts 2018                                                                   


Kære Gentoftequiltere!

Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag

d. 14. marts 2018 kl. 19.00 i vores lokaler Springbanen 7, Gentofte.

 

1)    Valg af dirigent.

2)   Bestyrelsens beretning.

3)   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4)    Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet til  kr. 300,00 pr. år.

  5)  Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant: På valg er Annette Michelsen og Susanne Glyngby. Begge er villige til genvalg. Der skal vælges en ny bestyrelsessuppleant.

6)    Valg af revisor.

7)    Eventuelle forslag fra medlemmerne: Forslag skal stiles til et medlem af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

8)  Sommerudflugt d. 6. maj 2018.

9)  Den nye sæson.

  10) Samtykkeerklæring.

  11)  Eventuelt: Tænk over evt. ønsker i den nye sæson.

  På bestyrelsens vegne

Annette Michelsen

Sekretær.


11.10.2017:

Kære gentoftequiltere!

Så har bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde, og sammensat et forhåbentlig hyggeligt program, med ret til ændringer 😊😊.

1) D. 28. oktober tur til udstilling hos Øresundsquilterne i Malmø. (Se mail fra d. 10 okt.)

2) D. 8. november fælles aften med Sokkelund quilterne på Bakkegårdsskolen. (Ingen syning på
     Springbanen.)

3) D. 12. november taske kursus med Gitte Kjær på Smakkegårdsvej.( Der kommer en mail med detaljer
     senere.)

4) D. 6 december juleafslutning.

5) D. 25. februar søndagssyning.

6) D. 14. marts generalforsamling.

7) D. 18. marts undervisning i stitchery med Rosane Mortensen.

8) D. 6. maj forårstur med bus. Der kommer nærmere information.

Som nogen måske har bemærket, skulle vi have haft søndags syning d. 29.  okt., men bestyrelsen har vurderet, at da det er dagen efter vores tur til Malmø, er der nok ikke den store tilslutning.

Håber I synes det er et godt program.
Hilsen Annette M.


20.03.2017:

Referat af generalforsamling i Gentoftequilterne onsdag d. 15. marts 2017.

1.     Valg af dirigent:

Senta Kastrup blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2.     Bestyrelsens beretning:

Formand Lis Johansen fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftet fil.

3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Kasserer Jette Buch gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Se vedhæftet fil.

4.     Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 250,00 pr. år. Det blev enstemmigt vedtaget.

5.     Valg til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant.

Lis Johansen, Jette Buch og Lisbeth Hein blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. Susanne Glyngby indtræder i bestyrelsen i stedet for Inga Madsen, og Vibeke Andersen blev enstemmigt valgt til suppleant.

6.     Valg af revisor.

Senta Kastrup blev enstemmigt valgt til revisor.

7.     Evt. forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag modtaget.

8.     Sommerudflugt.

Sommerudflugten d. 22. april går i år til Patchwork Butikken Køge. De der har lyst, følges ad i s-toget, ellers mødes vi foran butikken kl. 10.00. Derefter frokost. Alt er for egen regning.

9.     Den nye sæson.

Der er venskabsdag d. 26. marts i Fuglevad Mølle.

D. 17. juni er der QUIP på Designmuseet i København.

Der er udstilling hos Øresundsquilterne i Malmø i september. Vi vil arrangere fælles tur med toget, til de der ønsker at være med.

Der vil blive afholdt 2 sy søndage d. 29. oktober 2017 og d. 18. marts 2018 i vores lokaler Springbanen 7, Gentofte. Jeg sender mails ud, når tiden nærmer sig.

10.    Evt.

Der kom forslag om sommersyning både tirsdag eftermiddag i lige uger, og onsdag aften i ulige uger (som vi plejer). Lis og Gurli ville gerne afløses som tovholdere i gruppen omkring Venskabsdagen. Hanne Mulvad og Kirsten Feltmann meldte sig til at varetage den opgave. Der var også stor interesse for endnu et kursus med Rosane i Stitchery. Bestyrelsen arbejder videre på det.

D. 19. marts 2017

Referent

Annette Michelsen


                       FORMANDENS BERETNING 2016 - 2017

Efter generalforsamlingen den 16. marts 2016 fortsatte bestyrelsen uændret. Vi fik dog en ny revisor, da Birthe Bork ikke længere ønskede at være medlem, og i stedet blev Senta Kastrup enstemmigt valgt til ny revisor.

 

Den 1. maj gik forårets tur til Butik Kastanja på Fyn. Jette Buch stod for arrangementet. Alt klappede fint – bortset fra frokosten i Kerteminde Sejlklub, som lod meget tilbage at ønske. Men selve busturen og besøget i butik Kastanja, hvor vi fik demonstreret en Aqua-quilt skæremaskine var utrolig vellykket, og som sædvanlig gik man jo ikke tomhændet ud af butikken.

 

Vi fik i foråret en invitation fra De Grønne Quiltere og Sokkelund til at deltage i en noget anderledes Quilt in Public Day. Arrangementet blev afholdt i Designmuseets Have den 18. juni fra kl. 11-17, hvor medlemmer fra de 3 foreninger sad og syede ved et overdækket langbord. Mellem træerne i haven og på tilskuerbænkene hav-

de medlemmerne hængt og lagt deres værker, og som lidt ekstra kolorit kunne vi nyde godt af prøverne til ”Jeppe på bjerget”. Der kom rimelig mange nysgerrige, også en del turister, og beundrede vores værker. Det eneste ”minus” var måske, at der samme dag var Midsommermarked i Korsør. Det trak måske noget mere i vore medlemmer.

 

Primo oktober bragte Villabyerne, Gentoftes lokalavis, et interview med os. Temaet var kreative værksteder, og vi fik en meget flot omtale.

 

Søndag den 2. oktober havde vi besøg af Gitte Kjær, som underviste i, hvordan man kan fremstille en meget personlig mappe. Det var en stor succes.

 

Onsdag den 12. oktober stod vi for den årlige fællesaften med Sokkelund. Vi havde været så heldige at få Erik Borries til at komme og berette om sine mange rejser til Pennsylvania. Han kunne fortælle utrolig meget om Amish folket og deres måde at leve på, en levevis, som vi moderne mennesker har vanskeligt ved at forestille os.

 

Den 30. oktober havde vi så igen søndagssyning – også denne gang med et fælles projekt for dem, der havde lyst. Projektet denne gang var en lille affaldsspand, og som altid var interessen for denne hyggesøndag stor.

 

Den 7. december havde vi vores traditionelle julefrokost. Marianne havde som sædvanlig sørget for et fint pyntet julebord. Mad var der masser af, pladsen var lidt trang, men stemningen var i top. Men vi i bestyrelsen skal måske få lidt styr på rafleriet.

 

I det nye år lagde vi søndag den 12. februar ud med stitchery for fortsættere med Rosane. 20 medlemmer havde meldt sig, og som sædvanlig havde vi en dejlig, inspirerende og lærerig dag med Rosane, som er en super underviser. Charlotte havde taget noget af sin butik med, så man kunne handle ind. Det er utroligt, som man hele tiden ”lige mangler noget”.

 

Søndag den 12. marts var der igen søndagssyning – denne gang uden tema. Ren hygge.

 

M.h.t. medlemmer er vi iflg. vores medlemsliste p.t. 34, 17 syr onsdag aften, 10 tirsdag eftermiddag og 7 syr begge dage.

Lis Johansen

Formand


18.02.2017:
Hi alle Gentoftequiltere.

Her kommer lidt om forårsturen.
Den bliver den 22.04.17 til Køge Patchwork (ikke den 06.05.17, da butikken er lukket den dag).
Vi tager toget derned , da der kun er 10 min. at gå fra stationen til butikken. Vi skal være der kl. 10.00. Vi får lidt kaffe og te der.
Senere skal vi hen på Brasseriet Baum og spise frokost kl. 13.
Alt er på egen regning. Mere om togtider senere.
Tilmelding senest den 12.04.17 på gentoftequilterne@hotmail.com
Love
Jette

14.02.2017:
Til Gentofte Quilterne – forhåndsorientering:
 
Den 26. marts har vi venskabsdag i Fuglevad Mølle med Sokkelund og De Grønne. I lighed med de foregående år skal vi (Gentofte Quilterne) stille med 3 personer til cafévagten, så I må meget gerne snarest melde tilbage. Evt. anføre et tidspunkt, som vi så vil forsøge at efterkomme. Hver vagt er på 1 time og udgøres af 2 personer. Kagebagningen er på plads.
 
Desuden bliver der ligesom sidst loppeborde. Et bord, hvor man enten kan sælge ting og sager,  man ikke længere har brug for. Disse ting skal forsynes med navn og pris, og det forventes, at man giver en hånd med ved dette bord. Det andet bord skal bruges til de ting og sager, man ønsker at forære væk. Så det er bare om at gå sine gemmer efter.
 
Men I får selvfølgelig en formel invitation senere.
 
Med venlig hilsen

Lis og Gurli

02.02.2017:

Kære Gentoftequiltere!

Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag  d. 15. marts 2017 kl. 19.00 i vores lokaler Springbanen 7, Gentofte.

1)    Valg af dirigent.

2)    Bestyrelsens beretning.

3)    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4)    Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent  kr. 250,00 pr. år.

5)    Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant: På valg er Lis Johansen, Jette Buch og Lisbeth Hein. Alle tre er villige til genvalg. Inga Madsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Susanne Glyngby er villig til at indtræde i bestyrelsen. Der skal således vælges en ny bestyrelsessuppleant.

6)    Valg af revisor: Senta Kastrup er villig til genvalg.

7)    Eventuelle forslag fra medlemmerne: Forslag skal stiles til et medlem af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

8)    Sommerudflugt d. 22. april 2017.

9)    Den nye sæson.

10)  Eventuelt: Tænk over evt. ønsker i den nye sæson.


På bestyrelsens vegne

Annette Michelsen

Sekretær.


07.10.2016:

Kære Gentoftequiltere


Nu har bestyrelsen afholdt møde, og på bedste vis sammensat et program for 2016/2017.

Onsdag d. 12. oktober: Foredrag af Erik Borries om Amishfolket. Det afholdes i Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71, Gentofte kl. 19.30.

Søndag d. 30. oktober: Fællessyning på Springbanen 7 fra kl. 10.00 til 15.00. Fællesprojekt til dem der ønsker det en lille "skraldespand". 

Onsdag d. 7. december: Julefrokost, Springbanen 7, Gentofte kl. 18.30.

Søndag d. 12. februar: Fortsætter kursus i stitchery med Rosane Mortensen.

Søndag d. 12. marts: Søndagssyning på Springbanen 7, Gentofte kl. 10.00 til 15.00.

Onsdag d. 15. marts: Generalforsamling, Springbanen 7, Gentofte.

Søndag d. 26. marts: Venskabsdag i Fuglevad Mølle sammen med De grønne Quiltere og Sokkelund quilterne kl. 10.00 til 16.00.

Lørdag d. 6. maj: Forårstur.

I vil alle få en mail med nærmere detaljer,når vi nærmer os de fastsatte datoer.

Bestyrelsen håber, der er lidt for enhver smag,  og at vi får en god sæson.

Hilsen Annette M.


07.08.2016:                  

Kære Gentoftequiltere!

Jeg håber I har haft en god sommer. Vejret har vist indbudt til at sy i perioder.

Velkommen til den nye sæson 2016/2017.

Tirsdagsholdet starter d. 6. september kl. 13.00, og onsdagsholdet starter d. 14. september kl. 19.00 på Springbanen 7, Gentofte.

Også et særligt velkommen til de nye medlemmer der starter. Vi håber I vil blive glade for at sy hos Gentoftequilterne.


Kontingentet kr. 250,00 indbetales på  1551  3719290256 inden d. 31. oktober 2016. Husk at skrive jeres navn på indbetalingerne.


Hilsen Annette M.

18.03.2016
               

Referat af generalforsamling i Gentoftequilterne onsdag d. 16. marts 2016.

1.        Valg af dirigent:

Birthe Bork blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2.        Bestyrelsens beretning:

Formand Lis Johansen fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftet fil.

3.        Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Kasserer Jette Buch gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, se vedhæftet fil.

4.        Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 250,00 pr. år. Det blev enstemmigt vedtaget.

5.        Valg til bestyrelse:

Inga Madsen og Annette Michelsen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

6.        Valg af revisor:

Senta Kastrup blev enstemmigt valgt til revisor.

7.        Evt. forslag fra medlemmerne:

Der var ingen forslag modtaget.

8.        Sommerudflugt:

Sommerudflugten går i år til Butik Kastanja på Fyn. Vi kører søndag d. 1. maj fra Gentofte Station i bus, som foreningen betaler. Vi vil spise frokost i Kerteminde Sejlklub, som medlemmerne selv betaler. Der bliver sendt nærmere information ud pr. mail omkring 1. april med detaljer om turen.

9.        Den nye sæson:

D. 2. oktober afholder vi kursus i mapper med Gitte Kjær. Vi afholder 2 sy søndage på Springbanen 7 d. 30 oktober og 26. marts. Mails vil blive sendt ud når tiden nærmer sig de valgte dage.

10.Eventuelt:

QUIP er d. 18. juni. Jeg har netop sendt en mail ud til samtlige medlemmer omkring arrangement på Designmuseet.

Hjemmesiden vil vi gerne beholde.

Der blev forslået oprettelse af en lukket facebook gruppe for Gentoftequilterne.

Vi havde en bred diskussion omkring venskabsdagen i Fuglevad Mølle. Lis og Gurli vil gerne forsætte som tovholder og arrangør sammen med de andre grupper. De vil tage spørgsmålet op omkring hele konceptet af venskabsdagen med Sokkelund- og De grønne Quiltere.

Der var forslag om et fortsætterkursus i stitchery. Bestyrelsen vil arbejde videre på den ide.

D. 18. marts 2016

Referent

Annette Michelsen

 


25.03.2015

Kære alle quiltere!
Nu har bestyrelsen holdt sit første møde.
Ny formand for Gentoftequilterne er Lis Johansen, som de fleste kender fra onsdagsholdet, men Lis har også syet lidt på tirsdagsholdet i denne sæson. Resten af bestyrelsen har de poster, som de hele tiden har haft.
Ang. Springbanen 7 er kommunen nu med på vores brugergruppemøder, hvor de vil prøve, at få de 4 foreninger til at samarbejde. Kommunen vil også undersøge, hvad der er bedst og billigst til afdækning af vores quilte.
Nyt i næste sæson bliver nogle sy-søndage. Den første bliver d. 25. okt. fra kl. 10-15.
I får som sædvanlig besked på mail, om de forskellige tiltag, i god tid.

Kærlige sy-hilsener
Annette M.Referat af generalforsamling i Gentoftequilterne onsdag d. 11. marts 2015.1. Valg af dirigent: 

Birthe Bork blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.


    2. Bestyrelsens beretning:

Formand Annette Christoffersen fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftet fil.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Kasserer Jette Buch gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, se vedhæftet fil. 

4. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 250,00 pr. år. Det blev enstemmigt vedtaget.

5. Eventuelle forslag fra medlemmerne:

Der var ingen forslag modtaget.

6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant:

Lisbeth Hein, Jette Buch og Lis Johansen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. Susanne Glyngby blev valgt til suppleant.

7. Valg af revisor:

Birthe Bork var villig til genvalg og blev valgt.

8. Forårstur:

Forårsturen d. 10. maj går til Kirsten’s Quilt i Hedehusene. Der vil komme nærmere information på mail, når tiden nærmer sig.

9. Kurser:

Forslag fra medlemmerne til kurser og aktiviteter:

Jette Schiøth fra Patchworkbutikken i Køge.

Bodil Gardner.

Æskekursus.

Mulighed for at sy sammen 3-4 søndage på en sæon.

Jette Buch vil gerne undervise i applikation.

Fælles kørsel til udstillinger.

Bestyrelsen arbejder videre med ovenstående ide liste.

10. Evt. :

Husk venskabsdag i Fuglevad Mølle d. 12. April. Lene fra Le Quilt vil komme med sin butik og undervise i et eller to projekter. Der vil komme meddelelse ud senere fra Lis og Gurli.

Bestyrelsen foreslog, at vi sammen syr et tæppe til træffet 2016, se sidste nr. af Kludemagasinet. Det blev godt modtaget.

Forslag om et mini ”show and tell”, når vi viser et færdigt tæppe frem, måske omkring kaffetid.

Den der har kage med, skal rydde op og tømme affaldsspand.

Ang. afdækning af vores quilts, afventer vi svar fra kommunen. De vil undersøge priser på forskellige muligheder, måske bliver det et gardin, der kan trækkes for.

D. 19. marts 2015

Referent

Annette Michelsen


05.02.2015


Kære Gentoftequiltere.
 
Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00 i vore lokaler Springbanen 7, Gentofte.
 
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Bestyrelsens beretning.
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 
4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 250,00 pr. år
 
5Eventuelle forslag fra medlemmerne: Forslag skal stiles til et medlem af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen 

    afholdes.
 
6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant: Annette Christoffersen er på valg og ønsker ikke genvalg. Jette Buch og Lisbeth Hein

    er også på valg, men er villige til genvalg. Suppleant Lis Johansen er villig til at indgå i bestyrelsen. Der skal vælges ny suppleant.
 

7. Valg af revisor. Birthe Bork er villig til valg.

 

8. Forårstur d. 10. maj.

 

9. Kurser.
 
10. Eventuelt: Show and tell når vi viser et tæppe? Er der medlemmer, der selv vil undervise i en blok eller projekt? Fællesprojekt?
 


Der vil blive serveret kaffe og kage.
 
På bestyrelsens vegne


Annette Michelsen

Sekretær.19.12.2014

Kære Gentoftequiltere!
Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Vi mødes første gang i det nye år for tirsdagsholdet d. 6. januar, og for onsdagsholdet d. 14. januar 2015.
D. 14. januar vil også være den aften, hvor jeg demonstrerer, hvordan man hurtigt og nemt syr en Jelly Star stjerneblok.
I skal ikke medbringe noget, men I får en demonstration og en vejledning med tegning og mål på stjernen. Det vil ikke tage særlig lang tid, så derefter syr vi som sædvanlig.
Det samme vil ske på tirsdagsholdet d. 20. januar 2015.
 
Mange julehilsener
 Annette M.Referat af brugergruppemøde Springbanen 7 den 24.11.2014

Annikki og Wivie fra Malernetværket er trådt ud af brugergruppen, og Kirsten er kommet med i stedet for. Da Annikki var brugergruppens kontaktperson til kommunen, har vi i stedet for valgt en ny kontaktperson, valgt blev Anette R. fra Die Alma.

Punkt 1.

Tove blev valgt til dirigent, og Anette R. blev valgt til referent.

Punkt 2.

Referatet fra mødet den 22.09.2014 blev godkendt.

Punkt 3.

Vi gennemgik beslutningerne fra referatet fra mødet den 22.09.2014, og der var følgende kommentarer til de forskellige punkter:

Vi var alle den 22.9,efter en lang diskussion, blevet enige om, hvor der skulle hænges gallerihylder og galleriskinner op, vi var nået frem til et kompromis, som det også fremgår af referatet – troede vi. Annikki var kontaktperson til kommunen og kommunens håndværkere, der skulle sætte tingene op, og hun har åbenbart bedt håndværkerne om at sætte gallerihylder op flere steder, end vi faktisk havde aftalt. Dette har virket som en stor provokation på de øvrige grupper, der også bruger lokalerne, især fordi vi troede, at vi havde nået en fælles forståelse på mødet. Alle fire grupper skal deles om lokalerne, og derfor skal alle fire grupper tilgodeses, var der enighed om.

Kirsten spurgte på Malernetværkets vegne, hvorfor Die Alma vender de malerier om, der står på gallerihylderne? Die Alma svarede, at alle de mange, farverige og meget forskellige billeder på alle vægge virker meget dominerende, anmassende og forstyrrende, de indtager rummet, så det kan være svært at koncentrere sig om at være kreativ og at male. Lokalerne er trods alt et værksted, hvor der skal være arbejdsro og ikke udstillingslokaler. I øvrigt aftalte vi med Annikki og Wivie på mødet den 22.9, at Malernetværket selv fjerner deres billeder i den uge, hvor Die Alma kommer, men det er så nok ikke blevet kommunikeret videre.

På mødet den 24.11 besluttede vi, at hvis Die Alma har brug for at vende billederne om, gør de det, og Malernetværket vender dem så selv tilbage, helt på samme måde som vi har besluttet, at hver gruppe stiller bordene, som de har behov for, og lader dem stå sådan, næste gruppe flytter så selv bordene rundt, som de nu har behov for.

Vi har besluttet, at Malernetværket ikke hænger malerier op i ”quilterrummet”, da quilterne har brug for at hænge quilt op bl.a. af hensyn til akustikken. I den forbindelse er der det problem, at malegrupperne er bange for at komme til at sprøjte maling på quiltene, så de bliver ødelagt, vi aftalte, at der arbejdes på en løsning af problemet evt. med en slags afdækning af quiltene, da de er for store til at kunne rulles op, som der ellers var blevet foreslået.

Die Alma er ved at få fat i en reol, som skal stå i hjørnet til venstre for døren ud til køkkenet. Dette blev også besluttet på mødet den 22.9, da Malernetværket allerede havde taget hele væggen i ”køkkengangen”, som det oprindeligt var meningen, at alle grupper skulle have delt.

Vi besluttede på mødet den 24.11, at referater fra brugergruppemøder skal sendes ud til alle for at forbedre kommunikationen og undgå misforståelser. Hver grupperepræsentant i brugergruppen sørger selv for at sende referatet videre til resten af deres gruppe.

Punkt 4

Rengøring: vi besluttede, at Anette R. skal kontakte kommunen for at høre, hvilken dag der bliver gjort rent i lokalerne, desuden om vi kunne få en måtte ved indgangsdøren og flydende sæbe og papirhåndklæder på toilettet.

Oprydning: der henstilles til alle grupper, at hvis man har spildt meget på gulvet m.m., fejer man gulvet og fjerner sit affald og husker at tømme affaldsspanden.

Købmanden har bedt om, at der er plads i gangen til, at han kan komme ind og ud ad sin dør med varer, så der må helst ikke stå andet end den blå reol. Stumtjeneren skal derfor stå ude i køkkengangen.

Punkt 5

Opslagstavle: alle fire grupper har brug for en opslagstavle, men opslagstavlen over vasken er alt for lille og bliver brugt af Malernetværket. Oprindeligt blev der på mødet den 22.9 aftalt, at der også skulle en opslagstavle op ved siden af udgangsdøren, men der er blevet sat tøjknager op, uden at det er blevet aftalt. Vi besluttede derfor, at der stilles en opslagstavle op på gallerihylden over radiatoren på den lille væg. Kirsten har en opslagstavle, som hun vil tage med. Fordelingen bliver så, at Malernetværket bruger opslagstavlen over vasken og de tre øvrige grupper bruger opslagstavlen over radiatoren. "Fælleskalenderen (mødekalenderen, den store), som er fælles for alle foreninger hænges også op på den nye opslagstavle, som Kirsten tager med."

Punkt 6

Hvis lokalerne skal bruges en søndag, skal der sendes besked til Lena (kommunen)

Vi besluttede, at der gerne må ligge blade i vindueskarmen i ”quilterrummet”

Næste møde i brugergruppen bliver mandag den 26.01.2015

Referent: Anette R.


31.01.2014


Kære Gentoftequiltere.
 
Der indkaldes herved til den årlige generalforsamling, som afholdes onsdag den 12. marts 2014 kl. 19.00 i vore lokaler på Gentoftegade.
 
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent.
 
2. Bestyrelsens beretning.
 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 250,00 pr. år
 
5. Forslag til vedtægtsændringer.
 
Bestyrelsen foreslår 1 ændring i vedtægternes pkt. 5 Ledelse:
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Se i øvrigt vedtægterne på hjemmesiden.
 
6. Eventuelle forslag. Forslag skal stiles til et medlem af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 
7. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant. Den nuværende bestyrelse og bestyrelsessuppleant er villige til genvalg.
 
8. Valg af revisor. Birthe Bork er villig til valg.
 
9. Eventuelt.
 
Vi håber på et stort fremmøde!! Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer er til stede.
Hvis man er forhindret i at komme, bedes man stemme via fuldmagt.
 
Der vil blive serveret kaffe og kage.
 
På bestyrelsens vegne
 
Annette Michelsen