Kontigent


Medlemsskab af GentofteQuilterne koster 300 kr. om året. Betales senest 31.10.Nye medlemmer skal være medlem af Dansk Patchworkforening.